Privacy verklaring


Wetgeving

Elk geval van identificatie met de website van Singles Community moeten toegepast worden volgens de wetten van België en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.
Privacy Beleid
Jouw privacy is van cruciaal belang voor ons. Eveneens, hebben we deze gedragslijnen ontwikkeld met als einddoel duidelijk te maken hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, meedelen en onthullen en hoe we deze data gebruiken. Hieronder een blauwdruk van ons privacybeleid.
• Voor of tijdens het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we het einddoel meedelen waarvoor deze informatie verzameld wordt.
• We zullen individuele gegevens enkel verzamelen en gebruiken voor de meegedeelde doelen en redenen die door ons werden aangegeven, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of wanneer vereist door de wetgeving.
• We zullen individuele gegevens slechts gedurende die tijd bijhouden die van essentieel belang is voor de door ons meegedeelde doelstellingen.
• We zullen individuele gegevens verzamelen met legale en redelijke middelen, en waar gepast, met de informatie of toestemming van het betrokken individu.
• Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarvoor het gebruikt zal worden, en, moet essentieel voor die redenen, exact, volledig en geüpdate zijn.
• We zullen de individuele gegevens beschermen door beveiliging tegen ongelukken of inbraak, maar ook niet-goedgekeurde toegang, het openbaar maken, kopiëren, gebruiken of wijzigen.
• We zullen klanten nauwgezet toegang verlenen tot ons beleid en procedures met betrekking tot het beheer van individuele gegevens.
We zijn erop gericht ons bedrijf volgens deze standaarden te leiden met het specifiek einddoel de privacy van individuele data te garanderen.

Voor alle vragen in verband met ons Privacy beleid, kan u terecht bij

Media CTRL - Singles Community
info@singlescommunity.be